Java script – podstawy

Java script – podstawy

Specjalnie dla Was pętle i wyrażenia warunkowe w Java Script.

Pętla for

Tego typu pętle wykorzystuje się gdy z góry wiemy ile raz ma się wykonać

Przykład ten pokazuje jak można wyświetlić różną wielkość nagłówka

<html>
<body>
<script type=”text/javascript”>
for (i = 1; i <= 6; i++) {
document.write(„<h” + i + „>Wielkosc naglowka ” + i);
document.write(„</h” + i + „>”);
}
</script>
</body>
</html>

 

Pętla while

pętla while wykonuje określony blok instrukcji określoną ilość razy.

Pętla while jest wykorzystywana, gdy warunki początkowe są znane i wykonywane dopóki warunek jest spełniony.

i jest równe 0.

Dopóki i jest mniejsze lub równe 15, pętla będzie wykonywana.

i licznik pętli wzrasta o 1 za każdym obiegiem.

<html>

<body>

<script type=”text/javascript”>

i=0;

while (i<=15) {

document.write(„liczba rowna sie ” + i);

document.write(„<br />”);

i++;

}

</script>

</body>

</html>

 

javascript

 

Wyrażenie warunkowe if

Wyrażenie warunkowe używamy gdy określony warunek jest prawdziwy

przykład działanie instrukcji if

Gdy godzina w przeglądarce jest mniejsza niż 8, wyświetli się napis – „Co za piekny grudniowy poranek”.

<html>
<body>
<script type=”text/javascript”>
var godzina = new Date();
var czas = godzina.getHours();
if (czas < 8)
{
document.write(„<b> Co za piekny grudniowy poranek </b>”);
}
</script></body>
</html>

Wyrażenie warunkowe if…else

Konstrukcji if…else stosujemy, gdy chcemy wykonać jakieś działanie gdy warunek jest spełniony, oraz gdy warunek nie jest spełniony wykonujemy instrukcje po słowie else. 

Jeśli przeglądarce internetowej nie ma jeszcze godziny 8, to zostanie wyświetlony napis ” Co za piekny grudniowy poranek
w przeciwnym przypadku zostanie wyświetlony napis ” Co za piekny grudniowy dzien „.

<html>
<body>
<script type=”text/javascript”>
var godzina = new Date();
var czas = godzina.getHours();
if (czas < 8) {
document.write(„<b> Co za piekny grudniowy poranek </b>”);
} else {
document.write(„<b> Co za piekny grudniowy dzien </b>”);
}
</script>
</body>
</html>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *