Normy oraz zalecenia związane z projektowaniem sieci

Normy oraz zalecenia związane z projektowaniem sieci.

Wszystkie normy dotyczą okablowania strukturalnego jak i również jego testowania, kanałów telekomunikacyjnych czy tez administracji infrastrukturą telekomunikacyjna w biurowcach.

Pierwsza zanana normą jest – EIA/TIA 568A – jest standardem okablowania strukturalnego budynków, która została wydana w roku 1995 w USA. I nap odstawie tej że normy zrodziło się wiele norm towarzyszących takich jak:

· EIA/TIA 569 – kanały telekomunikacyjne w biurowcach

· EIA/TIA 570 – kanały telekomunikacyjne w mieszkalnych budynkach

· EIA/TIA 606 – administracja infrastruktury telekomunikacyjne w biurowcach

· EIA/TIA 607 – uziemienie w budynkach biurowych

· TSB 67 – pomiary systemów okablowania strukturalnego

· TSB 72 – scentralizowane okablowanie światłowodowe

· TSB 75 – okablowanie poziome dla biur o zmiennej aranżacji wnętrz

· TSB 95 – dodatkowa wydajność transmisji dla okablowania rodzaju skrętka – pięć kategorii

Normy USA stały się podstawą utworzenia wytycznych międzynarodowych, które zostały zatwierdzone przez Międzynarodową Organizacje Normalizacyjną (ang. International Organization for Standardization – ISO ) – ISO/IEC 11801 – i norm europejskich spisanych w dokumencie PN-EN 50173, które podzielić można na następujące podgrupy:

· Wymagania ogólne

· Pomieszczenia biurowe

· Zabudowania przemysłowe

· Zabudowania mieszkalne

· Centra danych

W całej dokumentacji o nazwie PN-EN 50174 podzielonej na kolejne części:

· Zapewnienie jakości i specyfikacja

· Wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków i panowanie

· Wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków i panowanie

· Badanie zainstalowanego okablowania

Oraz w dokumentacji PN-EN 50310 czyli – (stosowania połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zamontowanym sprzętem informatycznym).

Poza normami związanymi z technika informatyczną wskazane jest zaznajomienie się z norma PN-IEC 60364 (instalacje elektryczne w obiektach budowlanych) oraz PN-HD 60364 (instalacje elektryczne niskiego napięcia). Gdzie istotne części tych norm to:

· PN-IEC 60364-4-442 – ochrona przeciw przepięciowa

· PN-IEC 60364-4-707 – wymagania dotyczące lokalizacji i instalacji

· PN-IEC 60364-4-41 – ochrona przed porażeniem elektrycznym

· PN-IEC 60364-4-444 – ochrona przed zaburzeniami elektromagnetycznymi

· PN-IEC 60364-5-551 – dobór oraz montaż wyposażenia elektrycznego

Normy jakie określają wytyczne dotyczące okablowania strukturalnego przypisują odpowiednie kategorię (norma USA) bądź klasy (norma międzynarodowa lub euro). Różnica polega na tym że kategoria dotyczy tylko okablowania, natomiast klasa określa wytyczne jakie ma spełniać łącze transmisyjne złożone z okablowania sprzętu transmisyjnego, gwiazdek itp.

Klasy okablowania możemy podzielić na:

· Klasa A – umożliwia realizowanie usługi telefonicznej o paśmie częstotliwości do 100kHz

· Klasa B – umożliwia realizowanie usługi telefonicznej i usług terminalowych z pasmem do 1MHz

· Klasa C – podstawowe lokalne usługi, które wykorzystują pasmo o częstotliwości do 16MHz

· Klasa D – kategoria dla wszystkich lokalnych sieci komputerowych, które wykorzystuja pasmo do 100MHz

· Klasa E – usługa realizowan w pasmie o częstotliwości 200MHz. Okablowanie tej kategorii jest stosowane w sieci Giga Ethernet i wzmaga zastosowania złączek RJ-45

· Klasa F – realizowana w pasmie o czestotliwoiści do 600MHz i wymaga użycia okablowania ekranowanego typu S-STP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *