PNP czy nie PNP

WSKAZÓWKA

W jaki sposób można odróżnić urządzenie PNP od klasycznego? Sprzęt PNP zazwyczaj jest bardzo czytelnie oznakowany, czego nie można powiedzieć o urządzeniach klasycznych. Te drugie mogą na przykład posiadać napis „ISA” lub w jakiś inny sposób wskazywać, że nie mają nic wspólnego ze standardem PNP.

Jeśli już do tego doszliśmy, to może warto żebyś zapoznał się z zasobami sprzętowymi wykorzystywanymi przez urządzenia zainstalowane w twoim komputerze. Możesz odnaleźć je w Menedżerze urządzeń, wykonując następujące czynności:

1. Z menu Start wybierz Panel sterowania. (We wcześniejszych wersjach Windows kliknij na Ustawieniach, a następnie na Panelu sterowania lub wybierz Panel sterowania klikając dwukrotnie na ikonie Mój komputer znajdującej się na pulpicie).

2. Kliknij dwukrotnie na ikonie System.

3. W otwartym oknie dialogowym kliknij na zakładce Sprzęt, a następnie na przycisku Menedżer urządzeń. (Użytkownicy Windows 95/98/Me powinni wybrać zakładkę Menedżer urządzeń.)

4. Z poziomu Menedżera urządzeń otwórz menu Widok i wybierz pozycję Zasoby według typów. (Użytkownicy Windows 95/98/Me wybierają Przeglądaj urządzenia według rodzaju, a następnie klikają dwukrotnie na nazwie komputera.)

5. Kliknij, aby wybrać Bezpośredni dostąp do pamięci (DMA), Wejście/wyjście (We/Wy), Żądanie przerwania (IRQ) lub Pamięć.

Jeśli nigdy wcześniej nie widziałeś tych informacji i czujesz się lekko zagubiony, nie przejmuj się. Pomyśl o tych zasobach, które przedstawiłam ci w poniższej ramce, jak o ludziach, których znasz. Aby ludzie mogli się o czymś dowiedzieć, muszą posiadać zdolność do komunikowania się między sobą, muszą też w jakiś sposób porozumieć się z tobą.

Powiedzmy, że musisz skontaktować się z osobą o nazwisku Jan Kowalski. Mógłbyś wysłać mu list, więc Jan musi posiadać jakiś adres pocztowy. Mógłbyś do niego zadzwonić, ponieważ Jan ma telefon i własny, unikalny numer telefoniczny. Mógłbyś także odwiedzić go i porozmawiać z nim osobiście, gdyż Jan mieszka pod określonym adresem, (który może nieco różnić się od jego adresu pocztowego). Mógłbyś w końcu wysłać mu list elektroniczny, ponieważ Jan posiada także własny, unikatowy adres e-mail.

Zasoby sprzętowe omawiane w poniższej ramce funkcjonują w bardzo podobny sposób do metod komunikacji międzyludzkich, z tym że miejsce ludzi zajmują tu określone urządzenia zainstalowane w komputerze (w tym płyta główna, procesor i system operacyjny).

ZASOBY SPRZĘTOWE

Omawiane tu zasoby sprzętowe stanowią cztery środki komunikacji między urządzeniami a komputerem:

• Żądanie przerwania (IRQ) Przerwania są rzeczywistymi przewodami, po których wędrują sygnały do i z procesora. Maksymalna liczba przerwań dostępnych w każdym komputerze PC to 16, jednak tylko nieliczne z nich mogą być wykorzystywane przez urządzenia zewnętrzne.

• Bezpośredni dostęp do pamięci (DMA) Polega na wykorzystaniu od jednego do ośmiu kanałów, służących do bezpośredniej komunikacji między komputerem a niektórymi urządzeniami (na przykład kartami dźwiękowymi lub sieciowymi).

• Wejście/wyjście (We/Wy) Adres I/O to określony zakres adresów, za pomocą których odbywa się komunikacja między urządzeniami a komputerem; adres I/O jest wyświetlany w postaci szesnastkowej (na przykład 00000072-0000007F).

• Pamięć (Memory) Pamięć w tym kontekście oznacza fizyczny adres w pamięci operacyjnej komputera, przedstawiany w postaci szesnastkowej (np. 0000004C-0000006F).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *