Urządzenia sieciowe – Karta sieciowa – Koncentrator – Przełącznik

Urządzenia sieciowe – Karta sieciowa.

Jest to element komputerowy, który umożliwia komunikowanie się z siecią komputerową. W komputerach klasy PC występuje jako karta rozszerzeń albo jest montowana na stałe w płycie głównej. Występują także karty do połączeń bezprzewodowych podłączane do portu USB. Karta sieciowa funkcjonuje w warstwie fizycznej modelu ISO/OSI.

Występują również urządzenia peryferyjne które mogą pracować w sieci komputerowej. To znaczy niektóre modele drukarek lub skanerów wyposażone są w karty sieciowe, które przy odpowiedniej konfiguracji można wykorzystać w sieci lokalnej.

Przed zakupem danej karty sieciowej należy pamiętać aby wsiąść pod uwagę architekturę sieci, w której będzie pracować. Najbardziej popularne karty sieciowe pracują w standardach takich jak – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

Producenci kart sieciowych na stałe umieszczają w urządzeniu unikalny adres fizyczny, potocznie nazywany MAC (ang. Media Access Control). Ten adres jest stosowany podczas transmisji w 2 warstwie modelu OSI. Adres MAC zapisany jest w postaci dwunastu liczb szesnastkowych oddzielanych dodzielanych zankiem  „ – ” albo „ : ” – jest to adres 48-bitowy.

Wskazówka

Jak uzyskać adres MAC można użyć polecenia wpisując w konsoli  –  ipconfig/all.  Adres można również odnaleźć, gdy przeglądamy szczegóły naszego aktualnego połączenia sieciowego. Jeśli chcesz to sprwadzić to w systemach Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8, należy przejść do centrum sieci i udostępniania w Panelu sterowania, a potem do ustawień danego połączenia sieciowego, gdzie klikamy na zakładkę szczegóły i odczytujemy wszystkie szczegółowe wiadomość i również nasz poszukiwany adres MAC.

Urządzenia sieciowe – Koncentrator.

Jest to szczególne urządzenie, które łączy wiele urządzeń pracujący w sieci komputerowej opartej na topologii gwiazdy. Całe okablowanie które biegnie od poszczególnych urządzeń schodzi się w centralnym miejscu sieci, które stanowi koncentrator.

To urządzenie pracuje w pierwszej warstwie modelu OSI. Głównym zadaniem koncentratora to wzmacnianie sygnału przychodzącego i transportowanie go na pozostałe porty. Koncentrator nie potrafi określać źródła jak ni miejsca docelowego odbieranych wiadomości, to też wysyła je do wszystkich portów. To urządzenie może także wysyłać i odbierać informacje lecz nie jednocześnie. Mechanizm propagacji sygnałów na każde porty powoduje, iż podczas transmisji informacji przez to uradzenie jest możliwość wystąpienia kolizji spowodowanych równoczesnym nadawaniem przez kilka urządzeń. Zakres sieci w jakim może dochodzić do wystąpienia kolizji nazywany jest domena kolizyjną.

Występują dwa rodzaje koncentratorów (ang. Hub-ów)

Pasywny – łączy tylko kable

Aktywny – łączy kable, regeneruje sygnał co zwiększa zasięg sieci.

 

Urządzenia sieciowe – Przełącznik.

Jest to uradzenie podobne do koncentratora, stanowi centralny punkt sieci komputerowej opartej na topologii gwiazdy. Różnica polega na tym iż sygnał wychodzący nie jest jednak przesyłany na wszystkie wyjścia ale tylko do portu do którego uradzenie docelowe jest podłączone.

Przełączniki są urządzeniami sieciowymi pracującymi w warstwie 2 modelu OSI. Ramki przełączane są na podstawie adresów fizycznych zapisanych w tablicy adresów MAC.

Tablica adresów MAC – to tablica, która jest tworzona dynamicznie gdy uradzenie pracuje. Gdy dane o nieznanym adresie są transmitowane do urządzenia, wówczas są one przesyłane na wszystkie wyjścia w urządzeniu – wtedy to uradzenie działa jak koncentrator.

Stosowanie przełączników przekłada się na efektywne działanie całej sieci. Gdy są przełączane ramki do odpowiednich portów w urządzeniu to ten zabieg powoduje ograniczenie domen kolizyjnych, gdzie mogą zachodzić zakłócenia spowodowane równoczesna transmisją przez sporą ilość urządzeń.

Jeśli chodzi o zewnętrzny wygląd tego urządzenia sieciowego to jest on zbliżony do wyglądu huba (koncentratora). Pomiędzy koncentratorem a przełącznikiem występuje tylko różnica w sposobie przekazywania sygnałów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *